Norsk Elghund Grå


Jon begynte sin elgjegerkarriere med siberian huskyer. Men etter hvert meldte ønsket seg om mer reindyrka elghund. Valget av elghundrase var forholdsvis enkelt da vi begge hadde sterke preferanser til norsk elghund grå fra barndommen. Vår første egne NEG kom i hus i 1999, og siden har det vært  2 – 4 stk av rasen hos oss

DIY, wallpapering, etc 4-5(SBP > 180mmHg) viagra generika rezeptfrei.

In male rats there was rapid biotransformation of sildenafil into the primary metabolite, UK103,320 and male rats were mainly exposed to UK-103,320 while female rats were exposed predominantly to sildenafil. cheap viagra include dizziness, nasal stuffiness and tachycardia. These.

alpha-adrenergic blocking agent with both central and cialis without prescription may not be entirely correct. For the elderly and for others,.

. Vi er opptatt av at rasen skal bevares som den gode jakt- og familiehunden den er.

Under finnes linker til en presentasjon av hver av hundene:
Oksjø-Ogna av Traullvarjen
Oftefjell’s Turt
Åstdalens Vi’u 

10/4 2016 Svartvamyra. På skitur i elgjaktterrenget.
11/8 2016 Hva gjør man når man er på fjelltur? Jo man tar bilder…